ÄNDAMÅL

Utomälvens församlingsstiftelse har till uppgift att äga och underhålla Ansgarikyrkan i Utomälvens församlingsdel i Hedesunda församling i Uppsala stift.

Ansgarikyrkan är i första hand avsedd för anordnande av gudstjänster i Svenska kyrkans ordning och för frivilligt kyrkligt arbete; och må densamma efter styrelsens beprövande o.dyl. i allmänna och kulturella ämnen, varvid likväl bör iakttagas att intet må förekomma som motverkar kyrkans huvudsyfte och äventyras dess helgd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Utomälvens Församlingsstiftelse
Organisationsnummer:885000-3685
Adress:
  • Curt-Olof Rask
  • Hällskogsvägen 46
  • 818 95 HEDESUNDA
Telefonnummer:070-315 27 55
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS