ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att årligen utdela ett stipendium som efter ansökan eller på förslag av styrelsen i Föreningen Svenska Tecknare tillfaller behövande medlem i Föreningen Svenska Tecknare, som är aktiv och visat begåvning, ambition samt allmän skötsamhet. Företräde skall ges den tecknare som i sina alster ger uttryck för ett humoristiskt synsätt.

Stipendiat får inte erhålla stipendiet på nytt förrän efter 10 år.

Styrelsen i Föreningen Svenska Tecknare beslutar årligen hur stort stipendiet skall vara. För utdelning från stiftelsen får såväl stiftelsens avkastning som kapital nyttjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mary och Lennart Elworths Minnesfond
Organisationsnummer:802482-4834
Adress:
  • Föreningen Svenska Tecknare
  • 11221 Stockholm
Telefonnummer:08-55602910
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS