ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta Gertrud Lindgrens kvarlåtenskap inklusive fastigheten Nordmaling Gräsmyr 15:1 (”Fastigheten”) i syfte att främja, stödja och bevara hemslöjd och hantverk i olika former, skapande i terapeutiskt syfte, jord- och skogsbruk, byggnads- och hembygdsvård. De kulturhistoriska aspekterna ska beaktas i all verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gertrud Lindgrens Slöjd- och Hantverksstiftelse
Organisationsnummer:802482-1251
Adress:
  • Maarit Kalela Brundin
  • Innertavle 381
  • 905 96 UmeÃ¥
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS