ÄNDAMÅL

” 3. Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.
4. Återstående del av avkastningen utdelas av sociala centralnämnden till behövande inom Skinnskattebergs kommun mantalsskrivna personer, med belopp nämnden prövar skäligt. utdelningen verkställes som regel en gång årligen och lämpligen till jul.
5. Avkastning som icke användes, reserveras för utdelning under kommande år.
6. Avkastningen får en användas till ändamål, som skall tillgodoses med uttaxerade medel.
7. Vid disposition av avkastningen bör hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna i den utsträckning, som finnes lämpligt.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Understödsstiftelsen
Organisationsnummer:879000-3639
Adress:
  • Skinnskattebergs kommun
  • Box 101
  • 73922 Skinnskatteberg
Telefonnummer:0222-45050
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS