ÄNDAMÅL

Räntan af Stiftelsens fond skall årligen anwändas för att belöna sådana allmogens söner och döttrar, som genom nycktert, ordentligt och sedesamt uppförande samt öm och trogen föräldrawård sig utmärkt, såsom äfwen och i synnerhet sådant tjenstefolk af båda könen, som genom långvarig och trogen tjenst gjort sig af sådan belöning företrädesvis förtjente.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Lorichska stiftelsen
Organisationsnummer:802480-6567
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Telefonnummer:0250-26 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS