ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att tillgodose alla eller något av nedanstående syften: A, Hushållningssällskapet i Östergötland skall på stiftelsens fastighet Linköping Flistads-Grönlund 1:27 bedriva jordbruk samt forsknings- och fältförsöksverksamhet inom lantbrukets område. B, Egendomen skall bestå som en egen enhet och hållas i fint skick enligt god lantmannased. Skogen skall skötas på lämpligt sätt. C, Stiftelsens årliga nettoavkastning skall användas för utveckling av Östergötlands läns Hushållningssällskap bedrivna jordbruk samt forsknings- och fältförsöksverksamhet inom lantbrukets område. Skulle för nämnda ändamål disponibel avkastning inte helt tas i anspråk skall överskjutande belopp reserveras till följande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulla och Arne Claséns stiftelse för utveckling av svenskt lantbruk
Organisationsnummer:802481-8919
Adress:
  • Hushållningssällskapet Östergötland
  • Klustervägen 13
  • 590 70 Vreta Klostar
Telefonnummer:070-663 03 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:25 043 238 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS