ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja inköp av företrädesvis nutida silverföremål av svenska och utländska smeder till Nationalmuseums samlingar. Med ”nutida” avses föremål av verksamma smeder eller föremål som vid beslutstillfället är högst femton (15) år gamla. Förvärv direkt från smeder eller deras gallerister prioriteras. Unika objekt, som belyser utvecklingen inom området, får förvärvas på den allmänna marknaden. Föremålen kan även vara av andra metaller och material utformade av smeder/konstnärer med kunskap om silversmide. Ett betydande hantverksmässigt inslag är väsentligt – sambandet handen/hjärnan ska vara tydligt. Stiftelsen kan även främja vetenskaplig forskning relaterad till i ovanstående stycken beskrivna föremål och deras skapande. Bidrag lämnas till Föreningen Nationalmusei Vänner för att genom dem främja ändamålet. Om Föreningen Nationalmusei Vänner skulle upphöra lämnas bidrag till Nationalmuseum för inköp i enlighet med ändamålet. Om ansvaret för samlingsområdet konsthantverk och design (eller liknande samlingsområden som kan komma att ersätta detta) flyttas från Nationalmuseum ska ändamålet vara att tillgodose Nationalmuseum med medel för förvärv av betydelsefulla föremål inom området konsthantverk, även ur ett internationellt perspektiv. Den löpande avkastningen på stiftelsens tillgångar får användas till främjande av ändamålen. Stiftelsens kapital får användas om det finns synnerliga skäl och endast om det inte påverkar stiftelsens framtida möjlighet att kunna främja ändamålet. Gåvor till stiftelsen får användas löpande om inte givaren förordnar att gåvan ska läggas till stiftelsens bundna kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse
Organisationsnummer:802481-4488
Adress:
  • Lennart Agerberg
  • Strandvägen 45
  • 114 56 Stockholm
Telefonnummer:070-5697770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS