ÄNDAMÅL

Stiftelsens disponibla avkastning skall, sedan minst 10 och högst 20 % därav lagts till kapitalet, användas för understöd åt behövande efterlevande till personal som förorlyckats i samband med insats, övning eller utbildning inom ubåts- dykeri- eller ubåtsräddningstjänst.
I andra hand kan understöd ges till personal inom ubåtsvapnet som skadats i liknande olyckor.
I tredje hand kan understöd ges till personal inom ubåtsvapnet som skadats vid ett annat olycksfall i arbetet än i dyk- eller ubåtsolycka eller till behövande efterlevande till personal inom ubåtsvapnet som avlidit vid ett annat olycksfall i arbetet än i dyk- eller ubåtsolycka.
Avkastningen får inte användas för utdelning till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ubåtsvapnets understödsstiftelse
Organisationsnummer:802406-3805
Adress:
  • Försvarsmakten, Marinstaben
  • Musköbasen
  • 14880 Muskö
Telefonnummer:08-788 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS