ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål: dels att anskaffa och underhålla en eller flera byggnader, ”Hem för gamla”, eller i av stiftelsen förvärvade bostadsrätter eller i av stiftelsen förhyrda bostadslägenheter inrätta pensionärsbostäder som mot låg avgift hyrs ut till äldre aktningsvärda personer som är folkbokförda, i första hand inom förutvarande Trelleborgs Sparbanks verksamhetsområde och i andra hand inom förutvarande Klörups och Skytts sparbankers verksamhetsområden, dels att bidraga till drift, skötsel och underhåll av anläggning som i anslutning till stiftelsens bostäder kan komma att inrättas för hyresgästernas gemensamma behov av service m m, och del att lämna understöd till äldre hjälpbehövande inom de områden och i den ordning som anges ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Trelleborgs Sparbanks Stiftelse för gamla
Organisationsnummer:847000-0939
Adress:
  • Leif Malmstein
  • Hamngatan 24
  • 231 42 Trelleborg
Telefonnummer:0705-53 81 82
E-post:l.malmstein43@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Leif Malmstein
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS