ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen från stiftelsen förvaltade medel och fonder skall användas till verksamhet och individuell hjälp bland ungdomar i Norrköpings kommun, som av sociala skäl behöver stöd. Dock skall årligen minst 1/10 av avkastningen av stiftelsens medel, Henning Schales fond och de donationsfonder, som stiftelsen förvaltar tilläggas resp kapital. Därjämte skall beaktas att resterande avkastning icke får användas för ändamål, som skall bestridas av allmänna medel. Vid utdelning skall gåvotagaren – såväl juridisk som fysisk person – uppmärksammas på att gåvan kommer från Stiftelsens Carolina Schales minne å Mamre, så att stiftelsens namn hålles levande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carolina Schales Minne å Mamre
Organisationsnummer:825000-4887
Adress:
  • Göran Norman
  • Solbergagatan 40
  • 603 70 Norrköping
Telefonnummer:0707-269205
E-post:c.schalesminne@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Göran Norman
Tillgångar:10 803 395 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS