ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till behövande personer i Torsby kommun. Den gravvårdsföreskrift som föreskrivs i Stiftelsen Johan Lagerlands fond skall kvarstå även efter detta beslut, dock högst med så stort belopp som motsvarar stiftelsens andel av den totala avkastningen av Torsby kommuns sociala samstiftelse nr 2. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samstiftelsen skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samstiftelsen ingående förutvarande donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Torsby kommuns sociala samstiftelse nr 2 av donationer till diverse sociala ändamål
Organisationsnummer:874001-6384
Adress:
  • Torsby kommun
  • 2. Ekonomiavdelningen
  • 685 80 TORSBY
Telefonnummer:0650-161 28
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:218 704 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS