ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att söka lindra bekymmer för betryckta medmänniskor: såsom kvinnor, gifta eller ogifta, som väntar få barn, hustrur och barn till alkoholisthem intagna män, anförvanter till för brott fängslade personer, för brott straffade personer efter frigivningen i fall, där förhoppning föreligger att de åter kan bli goda medborgare, men även andra i nöd varande personer, särskilt gamla och sjuka, eller för de nödlidande arbetande sammanslutningar. De hjälpbehövande torde kunna nås bl.a. genom hänvändelse till läkare, församlingsdiakonissor, nykterhetsnämnder, alkoholistanstalter och Kungl. Fångvårdsstyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mors och Fars Wockatz Minne
Organisationsnummer:812000-0792
Adress:
  • L och E Norlunds stiftelse
  • Hälsingegatan 61
  • 113 66 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS