ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att återupprätta den levande teatern. Ändamålet kan främjas genom att lämna olika former av bidrag, bedriva verksamhet i egen regi eller på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet. Stiftelsen kan, om styrelsen finner det lämpligt, bilda dotterbolag för att bedriva viss del av verksamheten. Av de medel som överlämnats i samband med stiftelsens bildande ska femhundra tusen (500 000) kr utgöra bundet kapital. Avkastningen i form av räntor och utdelningar får användas till främjande av ändamålet. Styrelsen kan nyttja en del av stiftelsens kapital om detta främjar stiftelsens ändamål på ett påtagligt sätt. Det bundna kapitalet får inte användas på annat sätt än vad som anges i § 11. Skulle avkastningen på stiftelsens kapital inte längre räcka till att främja stiftelsens ändamål har styrelsen rätt att efter tio (10) år förbruka även det bundna kapitalet för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:The Artres Stiftelse
Organisationsnummer:802481-9982
Adress:
  • Själagården
  • Själagårdsgatan 17
  • 111 31 Stockholm
Telefonnummer:0760-093393
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS