ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha till ändamål att stimulera forskning och kunskaper inom följande områden: – Tandhälsa och förebyggande åtgärder – Hälsorisker med dentala material och behandlingsmetoder – Utveckling av hälsomässigt bra dentala material och behandlingsmetoder – Avgiftning och annan rehabilitering på grund av tidigare tandvårdsbehandling – Annat som berör personer som skadats eller kan komma att skadas i tandvården. Prioriterade områden är klinisk forskning, material- och metodutveckling som överensstämmer med stiftelsens ändamål. Andra angelägna områden är anordnande av konferenser, deltagande i vetenskapliga sammankomster samt populärvetenskapliga sammanställningar som överensstämmer med stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tandhälsoförbundets Forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802482-1699
Adress:
  • Tandhälsoförbundet
  • Bellmansgatan 30, 1 tr
  • 11847 STOCKHOLM
Telefonnummer:46707427957
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS