ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i samverkan med Skandinaviska Enskilda Bankens idrottsföreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö ställa erfarna instruktörer inom skilda sport- och idrottsgrenar till bankens personals förfogande samt lämna bidrag till personalens deltagande i tävlingar såväl inom som utom banken.

Stiftelsens medel får ej användas till sådan förmån, som arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Tekn Dr Marcus Wallenbergs Stiftelse för idrottsliga ändamål
Organisationsnummer:802004-9543
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-621000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS