ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.

Av stiftelsens medel får årligen utdelas högst ett belopp motsvarande 9/10 av de under samma år till stiftelsen influtna medlen. Härutöver får outdelade medel, som under tidigare år tillgodoförts stiftelsens kapital, jämte den årliga avkastningen användas i sin helhet.

Den del av stiftelsens medel som ej utdelas, skall tillföras stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer
Organisationsnummer:864501-7768
Adress:
  • Medicinsk Teknik
  • Södra Älvsborgs Sjukhus
  • 501 82 BorÃ¥s
Telefonnummer:033-6163464
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS