ÄNDAMÅL

Räntan å kapitalsbeloppet skall årligen i december månad varje år genom den förvaltande styrelsens försorg utdelas såsom julgåvor till sådana obemedlade eller mindre bemedlade i Hedvig Eleonora församling mantalsskrivna personer, som hava eller haft sin utkomst inom affärslivet, och icke åtnjuta socialunderstöd. Skulle därvid förhållandena i överigt vara lika, skall företräde givas åt barnrika familjer. I beslut den 10 december 2009 medgav Kammarkollegiet att stiftelsens destinatärskrets utvidas enligt följande: Räntan å kapitalbeloppet skall årligen i december månad varje år genom förvaltarens försorg utdelas såsom julgåvor till sådana obemedlade eller mindre bemedlade personer folkbokförda inom i första hand Hedvig Eleonora församling, i andra hand sådana obemedlade eller mindre bemedlade personer i annan församling inom Östermalms kontrakt och i sista hand sådana obemedlade eller mindre bemedlade personer i annan församling inom Stockholms stad, som hava eller haft sin utkomst inom affärslivet, och som icke åtnjuta socialunderstöd. Skulle därvid förhållandena i övrigt vara lika, skall företräde givas åt barnrika familjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Systrarna E Hedberg och A Erikssons Stiftelse
Organisationsnummer:802406-0074
Adress:
  • Hedvig Eleonora Församling
  • Box 5105
  • 102 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6630430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS