ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att åstadkomma medel till stipendier åt elever vid Karolinska Högre allmänna läroverket i Örebro eller åt sådana från samma läroverk avgångna elever, som fortsätter sina studier vid universitet eller högskola. Av den årliga behållna avkastningen skall l 0% läggas till kapitalet. Avkastningen i övrigt må antingen årligen utdelas eller fonderas under högst fem år. Minst vart femte år skall jämlikt fonderad avkastning tagas i anspråk för utdelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sällskapet Örebro-Karolinare i Stockholm,stiftelse för stipendiefonder
Organisationsnummer:802009-6783
Adress:
  • Margareta Sahlin
  • Valhallavägen 126
  • 114 41  Stockholm
Telefonnummer:702980531
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS