ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att stödja:
– Synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun.
– Sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran.
– Forskning, informationsgivning samt utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.
– I undantagsfall inköp av sjukvårdsutrustning till ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis inom Örnsköldsvik kommun.
Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.
För uppfyllande av stiftelsens ändamål får såväl avkastningen av stiftelsens medel som stiftelsens kapital tas i anspråk. Stiftelsens förvaltare får dock inte förbruka stiftelsens kapital med mindre än att stiftelsen får en varaktig livslängd på minst fyrtio år och högst femtio år efter den siste av Elsy och Henrik Johanssons bortgång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse
Organisationsnummer:802477-8857
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS