ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska dels vara att mottaga och förvalta medel, som tillfaller Stiftelsen eller SRF Skåne genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn och blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas, och äger Stiftelsens styrelse, om så befinnes vara ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till SRF Skåne eller av Synskadades Riksförbund, Stockholm, anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse Skåne
Organisationsnummer:846002-1259
Adress:
  • SRF Skåne
  • Järnvägsgatan 8
  • 243 30 Höör
Telefonnummer:040-777 75
E-post:srfskane@srfskane.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS