ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller SRF Borås genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga, eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medel skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes vara ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till SRF Borås eller av SRF Borås anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades stiftelse i Borås
Organisationsnummer:865501-0554
Adress:
  • Viskastrandsgatan 5
  • 506 30 Borås
Telefonnummer:033-415144
E-post:srf.boras@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 760 048 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS