ÄNDAMÅL

Årliga räntan af dessa stipendiimedel skall utdelas åt en för flit och goda seder känd medicine studerande av Vestmanlands och Dala landskap, och eger han att behålla detta stipendium under hela den tid, då han idkar studier i Upsala. Slägtingar, som i rätt nedstigande led härstamma från extra provinsialäkaren R.A. Swederus i Ljusnarbergs distrikt, skola dock, äfven om de tillhöra annan nationsförening i Upsala än den ofvannämnda, ega företräde bland sökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swederiska stipendiestiftelsen
Organisationsnummer:817604-3282
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS