ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att arbeta för utveckling av förbindelserna mellan Sverige och Frankrike genom att främja och verka för utbytet av vetenskapliga, kulturella och praktiska erfarenheter mellan länderna samt för spridning av kunskaperna i det franska språket och för insikterna i vetenskap och teknik, näringsliv och kulturliv i den franska språk- och kulturkretsen. Stiftelsen fullföljer sitt ändamål dels genom att utdela stipendier för studier vid undervisningsanstalt i Frankrike eller för annan utbildning som är ägnad att vidga insikterna i det franska språket, kulturen, vetenskapen, teknologin och näringslivet, dels genom att utdela bidrag till organisationer och institutioner i enlighet med stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sverige-Frankrike Stiftelsen
Organisationsnummer:802011-0634
Adress:
  • Åke Nilsson
  • Tvärstigen 6
  • 17237 Sundbyberg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS