ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att, enligt bestämmelserna i detta stifteleförordnande och i enlighet med de villkor som Sparbanken Sverige uppställer i samband med överlämnande av medel till stiftelsen, förvalta dessa medel i syfte att ge personalen delägarintresse i Sparbanken Sverige och med föreskrift att medlen ska komma i Sverige verksamma anställda i Sparbanken Sverige och i bankens helägda dotterbolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Swedbank Koncernens Resultatandelsstiftelse Kopparmyntet
Organisationsnummer:802409-1756
Adress:
  • Anders Palmberg H762
  • 105 34 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58590000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS