ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall i sin helhet tillföras medel tillgängliga för utdelning.

Kontanttillskott som tillföres fonden, efter dess bildande, skall i sin helhet läggas till medel tillgängliga för utdelning.

Anslag ur fonden kan ske till följande ändamål:
– forskning och utvecklingsarbete inom medicinklinikens verksamhetsområde
– deltagande i kurs eller kongress inom medicinklinikens verksamhetsområde
– studieresa till andra institutioner med verksamhet intresse medicinkliniken
– kostnader i samband med vetenskapliga möten för forskning och utvecklingsarbete arrangerade av kliniken samt för ersättning till externa föredragshållare, i den mån kostnaderna inte täcks av andra anslag
-inköp av litteratur, apparatur m m inom medicinklinikens verksamhetsområde med anknytning till utveckling och forskningsarbete
– för användandet enligt eventuella speciella villkor förbundna med reglerna vid tillgångens tillförande till fonden.

Anslag ur fonden skall utdelas till företrädesvis personal vid medicinkliniken, Borås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelse för medicinsk forskning och utveckling i Borås
Organisationsnummer:802424-7614
Adress:
  • Södra Älvsborgs sjukhus
  • 501 82 BorÃ¥s
Telefonnummer:033-6161000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS