ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa hänsynstagande och i överensstämmelse med Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att hjälpa människor till utbildning. Stiftelsens ändamål skall främjas genom a. att Stiftelsen verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel antingen i dess helhet eller avkastning används företrädesvis i Europarådets alla länder inom passande institutionella eller samhälleliga ramar. Sörja för människors behov av utbildning, arbete och bostad. Stiftelsen skall även verka för socialt stödarbete och allmänna medbor gerliga rättigheter. b. att Stiftelsen samarbetar med ansvarsmedvetna organisationer, myndigheter och företag över hela världen som är förenliga med stiftelsens stadgar, för att härigenom bidra till att människor får efter behov utbildning, och sina allmänna medborgliga rättigheter tillgodosedda. c. att Stiftelsen anskaffar finansiering till genomförandetav projekt, som förbättrar förhållandena för människor i behov av utbildning och deltager aktivt i genomförandet av projekt som möter människor i behov av utbildning, arbete och bostad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sveriges Insamlingsstiftelse för utbildning
Organisationsnummer:802481-6046
Adress:
  • Marie Cervin
  • Stocklyckesvägen 13 A LGH 1203
  • 411 50 Alingsås
Telefonnummer:0731-506268
E-post:marie.cervin@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS