ÄNDAMÅL

Att uppmuntra och stimulera till ökad forskning och utbildning inom allergiområdet i Sverige. Stiftelsen verkar genom att ge ekonomiska bidrag eller stipendier till enskilda personer, forskningsgrupper eller vetenskapliga sammanslutningar, som bedöms kunna tillgodose ändamålen med utbildning och forskning. Det sammanlagda beloppet skall i genomsnitt på några års sikt motsvara minst 80 % av stiftelsens årliga avkastning. Stiftelsen har två typer av stipendier: 1) Mindre belopp som i första hand skall tilldelas medlemmar som är under utbildning och som ej disputerat. 2) Stora SFFA-stipendiet, som skall tilldelas en eller två etablerade, självständiga forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Svensk Allergiforskning Stiftelse
Organisationsnummer:802013-7777
Adress:
  • Vita Stråket 1
  • 413 45 Göteborg
Telefonnummer:031-3427846
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS