ÄNDAMÅL

Utdelning av aktier användes sålunda: 45 procent utdelas årligen till studiehjälp åt ett eller mindre bemedlade, begåvade och välartade barn tillhörande församlingen och från ordentliga, kyrkliga hem och äktenskap med början då barnet eller barnen äro i ålder av tolv till arton år, att uppbäras under högst tio år av samma person. Studierna kunna vara såväl yrkesstudier som bokliga sådana. Återstoden 55 procent utdelas årligen till två eller flera mindre bemedlade kvinnor eller äkta makar tillhörande församlingen, vilka fyllt sextio år, ej åtnjuta understöd av kommunen, äro kända för hederlig och ärbar vandel samt tillhöra svenska statskyrkan. Sistnämnda bidrag böra utgå för livstiden, om ej särskilda skäl föreligga för annat förfarande. Antalet personer, som åtnjuta bidrag från den under detta moment upptagna fond, bör bestämmas med hänsyn till fondens storlek.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sven Johan Skogslunds Stiftelse
Organisationsnummer:802482-2101
Adress:
  • Södra KÃ¥llands pastorat
  • RÃ¥da församlingshem 1
  • 53196 Lidköping
Telefonnummer:0510-485200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS