ÄNDAMÅL

Medlen skulle användas i första rummet till orgelverkets underhåll och i mån av tillgång jämväl till organistens aflöning samt att af återstoden finge bestridas kostnader för kykans prydnande och kyrkosångens höjande efter församlingens beprövande, men att hvad härför icke toges i anspråk borde åt församlingen bibehållas för att framdeles tjäna såsom bidrag till bekostande af ett nytt orgelverk, när sådant blifve behöfligt. (Kungl.beslut den 28 mars 1888)

Meden å orgelfonden i första hand finge användas till orgelns underhåll och organistens belöning samt hvad därefter återstode disponeras för nu ifrågavarande ändamål, och dels att fondens belopp icke finge nebringas under den vid 1908 års slut i räkenskaperna uppförda kapitalbehållningen. (Kungl. beslut den 20 november 1909)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kjellbergska Orgelstiftelsen
Organisationsnummer:802482-2325
Adress:
  • Södra KÃ¥llands pastorat
  • RÃ¥da församlingshem 1
  • 53196 Lidköping
Telefonnummer:0510-485200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS