ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja svensk samtidskonst genom att varje år utdela stipendier till verksamma konstnärer. Stiftelsen kan också donera medel till svenskt konstmuseum för inköp av konst av konstnärer med anknytning till Sverige. Stiftelsen kan även själv visa stipendiaternas konst i tillfälliga utställningar. Stiftelsen ska tillgodose de angivna ändamålen under en tidsrymd om minst 75 år från och med bildandet. Därefter ska styrelsen fatta beslut om stiftelsen ska avsluta sin verksamhet genom att förbruka stiftelsens kapital alternativt fatta beslut om att fortsätta verksamheten. Om beslut fattas om att fortsätta verksamheten ska detta beslut omprövas vart femte år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sundéns konststiftelse
Organisationsnummer:802482-1434
Adress:
  • Annika Sundén
  • Vanadisvägen 4 O
  • 113 46 Stockholm
Telefonnummer:070-3386225
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS