ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, utdelas som premium, stöd och uppmuntran till jordbrukare inom den del av Sunne socken som överförts till Marby församling genom beslut av Kungl Maj:t 1950-03-31. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationer i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sunnedelen av Marby församlings jordbrukarstiftelse
Organisationsnummer:893201-8594
Adress:
  • Åre kommun
  • Box 201
  • 837 22 Järpen
Telefonnummer:0647-16100
E-post:kundtjanst@are.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 909 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS