ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja internationell förkovring och kompetensbyggande insatser för unga människor.

Genom stipendium från Stiftelsen ges ett antal lovande ungdomar möjlighet att studera, praktisera eller på annat sätt skaffa sig värdefull kunskap via internationella upplevelser vilket erfarenhetsmässigt varit väldigt berikande och utvecklande.

Utöver att premiera lovande ungdomar är det viktigt att även värna ungdomar som utan stipendiet aldrig skulle fått möjlighet till internationell förkovring.

Stödet vänder sig i första hand till ungdomar boende i Upplands Väsby, i andra hand med anknytning till Upplands Väsby. Styrelsen kan i undantagsfall göra undantag från anknytningen till Upplands Väsby.

Stiftelsens medel kan också utöver stipendierna användas för att stödja aktiviteter som underlättar rekryteringen av stipendiater och värdfamiljer, anskaffandet av skolplatser och lärlingsplatser samt kommunikationsaktiviteter för ovanstående ändamål.

Stiftelsens ändamål främjas genom att avkastningen i form av värdeökning, ränteintäkter och utdelningar, delas ut i form av stipendier eller till annat stöd för ändamålet.

Avsikten är att stipendier av en viss storlek skall delas ut. Vid hög avkastning kan styrelsen välja att fondera överskjutande belopp. Styrelsen äger också rätt att efter att tio (10) år förflutit från stiftelsens inrättande ta högst 1/10 av stiftelsens kapital i anspråk om detta bedöms nödvändigt för att anpassa stipendiernas storlek till rådande prisläge. Detta även om stiftelsens tillgångar tillfälligt minskar något i värde. Målsättningen är dock att Stiftelsens tillgångar ska öka och vid ett eventuellt uttag av kapital enligt ovan ska detta återställas snarast möjligt. Beroende på värdeutvecklingen av stiftelsens medel kan antalet stipendier efterhand utökas alternativt minskas så att värdetillväxt över tid tryggas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stig Svenssons Stipendiestiftelse genom Rotary
Organisationsnummer:802482-4297
Adress:
  • Wikman Franke
  • Lindhemsvägen 55
  • 194 51 Upplands Väsby
Telefonnummer:070-592 99 66
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS