ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja jordisk och planetär pre-kvartär historisk-geologisk forskning (fossil, berggrund och geologiskutveckling) i Sverige och utomlands av studenter och andra associerade med Lunds universitet.

Stiftelsens ändamål ska huvudsakligen främjas genom bidrag eller stipendium till enskilda för avgränsade forskningsprojekt, men även bidrag för presentationer av egna forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser kan utgå. Medel ska dock inte beviljas för rena levnadsomkostnader. Stiftelsen ska kunna dela ut medel såväl till studenter för att bereda dem möjlighet att komma ut i världen som till pensionerade geologer och privatforskare.
Associerade med Lunds universitet ska således inte tolkas som anställda vid universitetet även om dessa också kan beviljas medel, utan som samröre med universitetet där både äldre och yngre ska prioriteras.·

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stig M. och Birgitta Bergströms stiftelse för geologisk forskning
Organisationsnummer:802482-2424
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS