ÄNDAMÅL

/…/ att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom det holistiska perspektivet för att på så sätt öka förståelsen och förbättra behandlingen av olika psykiska ohälsosamma tillstånd. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge ett stöd för drabbade och anhöriga detta skall göra genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående forskare och kunniga i området i Sverige eller utomlands där stiftelsens ändamål är att
– Verka för att sprida kunskaper om psykisk ohälsa och samtidigt ge psykologiskt stöd till drabbade och deras anhöriga.
– Främja för att sprida kunskaper om psykisk ohälsa och samtidigt ge psykologiskt stöd till drabbade och deras anhöriga.
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

/…/ utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen INSPIRACLE
Organisationsnummer:802482-2309
Adress:
  • Maria Isabel Lopez
  • Alpvägen 2 A
  • 168 65 Bromma
Telefonnummer:070-999 31 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS