ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för nyetablering av lantbruk till behövande personer, lämna bidrag till vetenskaplig utbildning eller forskning inom lantbrukssektorn eller att för det fall inget av ovanstående ändamål går att fullfölja, lämna bidrag till någon verksamhet, som Malmöhus läns Hushållningssällskap väljer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsens Gunnar Jönssons fond
Organisationsnummer:802479-0977
Adress:
  • Hushållningssällskapet Skåne
  • Box 9084
  • 291 09 Kristianstad
Telefonnummer:010-4762000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS