ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska varje år utdela stipendium om 10.000 svenska kronor, eller sådant högre belopp som stiftelsens styrelse från tid till annan anser vara försvarbart med hänsyn till stiftelsens ekonomiska ställning, till minst en person som blivit antagen till och påbörjat ett juris kandidat (jur. kand.) program i Sverige och som kommer från en icke-akademisk familj. Med begreppet ”icke-akademisk familj” avses i detta sammanhang en familj där ingen av föräldrarna har svensk universitetsutbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stipendiestiftelsen Avstamp för Juridiska Studier
Organisationsnummer:802481-0148
Adress:
  • Norregatan 45 A
  • 241 33 Eslöv
Telefonnummer:79169934753
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS