ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medlen skall tillfalla en fond till förmån för den medicinska forskningen vid Lunds Universitet med företrädesrätt för neurokirurgin. Av den årliga avkastningen skall minst 4/5 utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yngve Henriksson fond för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802479-8095
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS