ÄNDAMÅL

Fondmedlen skall användas till två stipendier à kr 500:- till elever i grundskolans avgångsklasser. Stipendierna är ej bundna till viss skola. Då avkastningen av fonden överstiger ovannämnda stipendier å tillsammans kr 1000:- bör ytterligare ett stipendium om kr 250:- delas ut, men kan – om skolstyrelsen anser det lämpligt – delas ut påföljande år och/eller på liberalare villkor, exempelvis till elev som saknar ekonomiska möjligheter att medfölja på lägerskola. Stipendiater utses bland elever, som arbetat för inom skolan gemensamma angelägenheter, som visat intresse för skolarbetet och allmänt uppträtt på ett trevligt sätt mot lärare och kamrater. Minst en av stipendiaterna skall vara kvinnlig. Förslag till stipendiater lämnas av elever och lärare. Slutlig uttagning göres av skolornas samarbetsnämnder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ytterbygårds stipendiefond
Organisationsnummer:955241-8742
Adress:
  • Vaxholms stad
  • 185 83 Vaxholm
Telefonnummer:08-541 708 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS