ÄNDAMÅL

Räntan å kapitalet årligen användes till premier åt barn i socknens folkskolor. Premierna skola utdelas till barn, som avgå från den egentliga folkskolan och som efter skriftlig prövning av folkskolestyrelsen visat sig äga särskilt goda kunskaper i svenska språket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wirénska fonden
Organisationsnummer:802479-3666
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 576 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS