ÄNDAMÅL

Samfondens avkastning skall användas till sociala ändamål bland behövande barn och ungdom, äldre och sjuka och andra inom Virserums församling. Ur fonden skall medel tagas för skötsel av donatorernas gravar i enlighet med vad som är angivet i donationsvillkoren.Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. För samfonden finns en särskild donationsbok, som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen och stadgar för samfonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Virserum församlings samfond för socialt ändamål
Organisationsnummer:802478-9334
Adress:
  • Församlingshemmet
  • 570 84 Mörlunda
Telefonnummer:0495-23021
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:75 798 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS