ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja ökad säkerhet på sjön. Detta kan ske genom: . utbildning i form av förarutbildning och annan utbildning som bidrar till ökad sjösäkerhet . forskning som leder till ökad säkerhet för främst förare och passagerare som vistas på sjön . arbete med att markera farliga grund . underlätta säkra sjötransporter . andra insatser som på ett avgörande sätt kan främja ändamålet. Stiftelsen kan verka för sitt ändamål såväl genom verksamhet i egen regi som indirekt genom bolag eller organisationer. Ändamålet kan även främjas genom bidrag till enskilda och forskare vid universitet och högskolor. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att främja ändamålet eller för att på annat sätt stödja stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen William Sea Foundation
Organisationsnummer:802481-3340
Adress:
  • Box 5842
  • 102 48 Stockholm
Telefonnummer:070-8933601
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS