ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja, genom finansiellt stöd och genom uppmuntrande av aktiva insatser från anställda vid nordiska dotterbolag till Vinci S.A. (”Vinci-koncernen”), projekt som syftar till att hjälpa socialt exkluderade eller annars exponerade sociala grupper genom välgörande handlingar som: a) främja tillgång till arbete och arbetsträning, i synnerhet för personer som annars är exkluderade eller nära exkludering från arbetsmarknaden; b) möliggör för utsatta personer att uppnå och bibehålla husrum; c) bygger sociala band och bekämpar isolering eller annan social exkludering i prioriterade bostadsområden; d) främjar rörlighet för personer som riskerar social eller professionell exkludering; eller e) i övrigt främja social hjälpverksamhet riktad mot exkluderade eller exponerade sociala grupper. Stiftelsen får lämna ekonomiskt stöd såväl direkt till projekt som uppfyller Stiftelsens syfte som till andra organisationer somutför välgörande handlingar och därigenom stödjer sådana projekt som uppfyller Stiftelsens syfte. I syfte att uppmuntra anställda inom Vinci-koncernen till aktivt deltagande i av Stiftelsen utvalda projekt ska Stiftelsen, i första hand, stödja projekt i städer och områden i anslutning till aktiva arbetsplatser inom Vinci-koncernen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vinci Foundation Nordics
Organisationsnummer:802481-2771
Adress:
  • Vinci Energies Nordic
  • Knipplekullen 11
  • 417 05  Göteborg
Telefonnummer:+46 70 7659142
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS