ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är huvudsakligen att lämna bidrag till den museiverksamhet som bedrivs av Hallwylska Museet, med utgångspunkt från de villkor och anvisningar som lämnats av Wilhelmina von Hallwyl i gåvobrev, mm. Stiftelsen kan ge bidrag till forskning, utbildning och kunskapsuppbyggnad samt aktiv förvaltning av den Hallwylska samlingen. Stiftelsen kan därutöver lämna bidrag till projekt som belyser kultur, näringsliv eller andra perspektiv som berör museets tillkomstperiod och projekt som har anknytning till släkten von Hallwyl.

För stiftelsens ändamål får årligen utdelas i första hand avkastning på stiftelsens kapital. l andra hand får utdelas även kapital i den utsträckning styrelsen bedömer lämpligt, med beaktande av varaktig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelmina von Hallwyls Minne
Organisationsnummer:802482-3984
Adress:
  • Hamngatan 4
  • 111 47 Stockholm
Telefonnummer:070-642 52 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS