ÄNDAMÅL

Stiftelsens primära ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Norden, främst men inte uteslutande, inom pediatrik med inriktning mot läkemedel och annan behandling av såväl genetiska som förvärvade sjukdomar.

Stiftelsen ska verka för sitt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom:

a. utdelningar av medel till mottagare som uppskattning eller erkänsla för förtjänstfulla insatser inom Stiftelsens verksamhetsområde. För dessa utbetalningar ska inrättas ett pris att delas ut under ceremoniella betingelser. Priset ska benämnas ”Birgitta och William Gunnarssons pris i pediatrisk forskning (BWG Priset)”. Priset ska utdelas under förutsättning att det inte kan betraktas som ersättning för en motprestation eller att det på annat sätt finns något anställningsliknande förhållande gentemot mottagaren.

b. att i övrigt utdela stipendier eller andra bidrag eller anslag till enskilda personer, forskargrupper, institutioner eller juridiska personer i Norden inom Stiftelsens verksamhetsområde vetenskaplig forskning.

Stiftelsen kan subsidiärt till ovan nämnda ändamål även främja utbildning inom pediatrik.

Utbildningen ska fokusera på det allra senaste inom den pediatriska vården och inte finnas tillgänglig annorstädes.

Stiftelsen kan verka för detta ändamål genom att dela ut bidrag eller anslag till företrädesvis universitet eller specialistkliniker i Norden.

Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnts uppfylla Stiftelsens samtliga ändamål.

För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Birgitta och William Gunnarssons Stiftelse
Organisationsnummer:802482-3182
Adress:
  • Advokatfirman Nordicum AB
  • Box 24184
  • 104 51 Stockholm
Telefonnummer:0709-252575
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS