ÄNDAMÅL

Två tredjedelar av avkastningen användes till befrämjande av söndagsskoleverksamheten i församlingen, och att en tredjedel av avkastningen användes till hjälp åt behövande gamla människor, huvudsakligen pauvrex honteux och särskilt till sådana som uppnått 60 års ålder med ännu ej erhållit folkpension.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Widercrantz donation
Organisationsnummer:875001-4576
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:331 402 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS