ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Bertil Runestam som gåva överlämnade så kallade Solbergsgården, avstyckad från Vik 1:1 i Ulleruds kommun och avsedd att tjäna den ungdomsfostrande verksamhet, som bedrives av Värmlands scoutdistrikt av Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund. Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2022-05-11. Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Bertil Runestam som gåva överlämnade så kallade Solbergsgården, avstyckad från Vik 1:1 i Ulleruds kommun och avsedd att tjäna den ungdomsfostrande verksamhet som bedrives av Värmlands scoutdistrikt av Scouterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlands Scoutgård
Organisationsnummer:873200-3325
Adress:
  • Margareta Nilsson
  • Poppelgatan 7
  • 652 30 KARLSTAD
Telefonnummer:070-219 64 34
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:162 351 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS