ÄNDAMÅL

Fondens kapital får icke användas till utdelning eller på annat sätt minskas. Fonden förvaltas av styrelsen för Svenska Distriktsveterinärföreningen, vilken, sedan fonden uppnått en storlek av minst 7 500 kronor, äger att årligen använda dess avkastning till utdelning av understöd eller stipendier. Före utdelningen skall göras avdrag för de på fonden belöpande omkostnaderna samt därutöver intill dess fonden uppnått en storlek av 10 000 kronor tjugo procent och därefter tio procent, vilka läggas till fonden. Om avkastningen något år icke tages i anspråk för utdelning, lägges den till fonden. För utdelning av understöd skola tillämpas de regler, som angivas i § 3 i stadgar för Svenska Distriktsveterinärföreningens hjälpfond. För utdelning av stipendier skola tillämpas de regler, som angivas i § 2 i stadgar för P. Dillners stipendiefond. Som villkor för erhållande av understöd fordras att den distriktsveterinär, vars efterlevande erhåller understödet, vid sitt frånfälle var medlem av Svenska Distriktsveterinärföreningen. Som villkor för erhållande av stipendium fordras att vara medlem av Svenska Distriktsveterinärföreningen. Styrelsen för Svenska Distriktsveterinärföreningen har full frihet att lämna understöd eller stipendium såsom tillskott till understöd, som utdelas ur Svenska Distriktsveterinärföreningens hjälpfond, eller till stipendium, som utdelas ur P. Dillners stipendiefond, ävensom att – med eller utan ansökan – utdela avkastningen, helt eller delvis, såsom särskilt understöd eller särskilt stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Weddig Borgs fond
Organisationsnummer:887000-3301
Adress:
  • Lars Kristensen
  • Sätingevägen 73
  • 439 73 Fjärås
Telefonnummer:703996767
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS