ÄNDAMÅL

Att skapa förutsättningar för utbildning och entreprenörskap för unga kvinnor, företrädesvis i utvecklingsländer. Genom att ta initiativ till och finansiera utbildning i och understödjande av entreprenörskap, samt andra lokalt förankrade insatser, strävar stiftelsen efter en positiv samhållsutveckling där demokrati kan främjas och fattigdom bekämpas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Web Manuals Foundation
Organisationsnummer:802480-1402
Adress:
  • Web Manuals Sweden AB
  • Nordenskiöldsgatan 6
  • 211 19 Malmö
Telefonnummer:732001060
E-post:info@webmanuals.aero
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS