ÄNDAMÅL

Behörig till erhållande af pension är en hvar, som i minst 15 år med nit, trohet och redbarhet varit tjenare eller arbetare å Barsebäck eller Danbyholm, eller båda dessa ställen, är i behof af understöd, samt fört och förer en nykter och hedrande vandel, hvilket sista vilkor, om han eller hon är gift, äfven gäller om makan. Behörig till pension är jämväl förvaltare, bokhållare eller rättare, som tjenat i minst tjugo år och i öfrigt uppfyller förestående vilkor, såvida vederbörande egendomsägareförbinder sig att till förvaltarens pension årligen utbetala minst det tredubbla samt till bokhållares eller rättares minst det dubbla beloppet, af hvad som ur fonden tilldelas sådan pensionstagare. Vid frågan om företräde till pension skall afseende fästas såväl på utmärkt plikttrohet och duglighet i tjenstutöfning som ock på tjenstverksamhetens långvarighet jämte behof.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen wathier och hedvig hamiltons pensionsfond
Organisationsnummer:845001-3951
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS