ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes, att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes, attfrämja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes, att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets forskningsfond
Organisationsnummer:802007-6520
Adress:
  • Box 5098
  • 12116 Johanneshov
Telefonnummer:08-56482100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS